Rehabilitacja


W ramach diagnostyki fizjoterapeutycznej oraz rehabilitacji oferujemy Państwu usługi, takie jak:

– PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe)

– Terapia powięziowa

– Terapia oddechowa

- Diagnostyka i wspomaganie rozwoju niemowląt metodą NDT - Bobath

- Skoliozy diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

- Ćwiczenia w wadach postawy w koncepcji PNF

- Rehabilitacja neurologiczna

- Rehabilitacja ortopedyczna

- Postępowanie fizjoterapeutyczne w wadach stóp w oparciu o Trójpłaszczyznową manualną terapię wad stóp u dzieci

- Plastrowanie dynamiczne (kinesiology taping)

- Poradnictwo dotyczące doboru obuwia i sprzętu rehabilitacyjnego.
Terapia odbywa się indywidualnie i jest dopasowana do potrzeb danego pacjenta. Przyjmujemy na terapie niemowlęta, dzieci, młodzież i osoby dorosłe.