Terapie

Insert your content here

Nasze Przedszkole ściśle współpracuje z Centrum Terapii Gadasie, które oferuje:

- Terapię psychologiczną

- Konsultacje i diagnostykę psychologiczną

- Diagnozy logopedyczne

- Terapię logopedyczną

- Terapię zajęciową

- Terapię ręki

- Dogoterapię

- Terapię karmienia

- Muzykoterapię

- Trening Umiejętności Społecznych

- Sensoplastykę

- Terapię integracji sensorycznej

- Choreoterapię

- Arteterapię

- Treningi słuchowe metodą Neuroflow ATS

- Warsztaty edukacyjne dla Dzieci

- Warsztaty dla Rodziców

- Grupowe zajęcia logopedyczne RozGadasie

- Grupowe zajęcia LogoSensoryka

- Grupowe zajęcia Artemindfulness

- Jogę dla dzieci

- Kodowanie dla dzieci

- Terapię dysleksji.


Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne prowadzone przez cały Rok w Przedszkolu Szkrabolandia obejmują terapie:
oligofrenopedagogiczną, integracji sensorycznej, logopedyczną, psychologiczną, rehabilitację oraz dogoterapię.
Z dodatkowej oferty Centrum Terapii Gadasie można skorzystać na miejscu w Przedszkolu.