Strefa Rodzica

parallax background
Terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

i

Zapraszamy do świata Szkrabolandii Dzieci, u których stwierdzono: niepełnosprawność sprzężoną, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia rozwojowe, choroby genetyczne (m.in.: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Turnera, Zespół Williamsa), niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia zachowania.

W ramach dziennej opieki przedszkolnej - Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - biorą udział w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych. Oferta edukacyjna dla dzieci z trudnościami rozwojowymi zawiera: terapię oligofrenopedagogiczną, terapię psychologiczną, dogoterapię, terapię logopedyczną, terapię zaburzeń integracji sensorycznej, fizjoterapię.
Terapię prowadzą specjaliści Centrum Terapii Gadasie. Na podstawie wyników diagnozy funkcjonalnej zespół specjalistów tworzy dla każdego dziecka indywidualny plan terapii, który jest cały czas monitorowany.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w odpowiednio przystosowanych i wyposażonych salkach terapeutycznych znajdujących się w obiekcie przedszkolnym.

W Szkrabolandii znajduje się Sala Doświadczania Świata, gdzie Dzieci pod opieką doświadczonego terapeuty integracji sensorycznej, stymulują percepcję wzrokową, węchową, słuchową, smakową i dotykową, a także udoskonalają zmysł równowagi. Sala Doświadczania Świata relaksuje i wycisza.


Wyprawka - Przedszkole

- Ubranie na zmianę w podpisanym woreczku
- Wygodne kapcie
- Pościel (grupy 2,5 oraz 3- latków): koc/kołderka z poszewką, mała poduszka (podpisane)
- Szczoteczka i pasta do zębów (podpisane)
- Teczka w formacie A3 na prace plastyczne
- Fartuszek ochronny do malowania farbami

Wyprawka - Żłobek

- pościel
- komplet rzeczy na zmianę
- ulubiona przytulanka
- krem przeciw odparzeniom
- szczoteczka i pasta do zębów
- teczka A4 na prace plastyczne
- smoczek (jeżeli dziecko korzysta)
- kapcie na rzepy
- w okresie jesienno-zimowym – spodnie zapobiegające przemoczeniu

Kalendarium - Przedszkole

WRZESIEŃ
01.09.2020 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
18.09.2020 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka (wspólne gry i zabawy)
23.09.2020 Pierwszy Dzień Jesieni
29.09.2020 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

PAŹDZIERNIK
09.10.2020 Światowy Dzień Drzewa
12.10.2020 Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka Grupa Sportowcy
14.10.2020 Obchody Dnia Edukacji Narodowej
30.10.2020 Dzień Dyni – Konkurs na Cudaczną Dynię
(ubieramy się na pomarańczowo)

LISTOPAD
05.11.2020 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
11.11.2020 Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć przedszkolnych
25.11.2020 Światowy Dzień Pluszowego Misia
30.11.2020 Andrzejki

GRUDZIEŃ
06.12.2020 Spotkanie z Mikołajem
14 – 18.12.2020 Tydzień Świąteczny (wspólne wykonanie ozdób i dekoracji)
18.12.2020 Spotkanie z Rodzicami
24.12.2020 Wigilia – Dzień wolny od zajęć przedszkolnych
31.12.2020 Sylwester – Dzień wolny od zajęć przedszkolnych

STYCZEŃ
01.01.2021 Nowy Rok – Dzień Wolny od zajęć przedszkolnych
06.01.2021 Trzech Króli – Dzień wolny od zajęć przedszkolnych
22.01.2021 Dzień Babci i Dziadka (uroczystość przedszkolna z dziadkami)
29.01.2021 Międzynarodowy Dzień Gier i Puzzli

LUTY
05.02.2021 Bal Karnawałowy
11.02.2021 Dzień Pączka
26.02.2021 Dzień Dinozaura

MARZEC
19.03.2021 Pierwszy Dzień Wiosny (zabawy z Panią Wiosną)
23.03.2021 Światowy Dzień Wody
26.03.2021 Międzynarodowy Dzień Teatru
KWIECIEŃ
05.04.2021 Poniedziałek Wielkanocny – dzień wolny od zajęć przedszkolnych
12.04.2021 Światowy Dzień Czekolady
22.04.2021 Międzynarodowy Dzień Ziemi
23.04.2021 Światowy Dzień Książki

MAJ
03.05.2021 Majowe Święto Narodowe – dzień wolny od zajęć przedszkolnych
07.05.2021 Międzynarodowy Dzień Bibliotek
21.05.2021 Światowy Dzień Kosmosu
28.05.2021 Dzień Mamy i Taty (uroczystość przedszkolna z rodzicami)

CZERWIEC
01.06.2021 Dzień Dziecka
03.06.21r. – 04.06.21r. Boże Ciało – dni wolne od zajęć – placówka zamknięta
08.06.2021 Dzień Oceanów
25.06.2021 Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

LIPIEC, SIERPIEŃ
26.07. – 08.08.2021 Przerwa Wakacyjna

Kalendarium - Żłobek

WRZESIEŃ
01.09.20r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 22.09.20r. Pierwszy Dzień Jesieni 29.09.20r. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania PAŹDZIERNIK
02.10.20r. Światowy Dzień Uśmiechu (ubieramy się na żółto)
09.10.20r. Światowy Dzień Drzewa
14.10.20r. Obchody Dnia Edukacji Narodowej
30.10.20r. Dzień Dyni – Konkurs na Cudaczną Dynię
(ubieramy się na pomarańczowo)

LISTOPAD
05.11.20r. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
10.11.20r. Międzynarodowy Dzień Jeża
11.11.20r. Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć
25.11.20r. Światowy Dzień Pluszowego Misia

GRUDZIEŃ
07.12.20r. Spotkanie z Mikołajem (ubieramy się na czerwono)
14 – 18.12.20r. Tydzień Świąteczny (wspólne wykonanie ozdób i dekoracji)
21.12.20r. Pierwszy Dzień Zimy
24.12.20r. Wigilia – dzień wolny od zajęć – placówka zamknięta
31.12.20r. Sylwester – dzień wolny od zajęć – placówka zamknięta

STYCZEŃ
01.01.21r. Nowy Rok – dzień wolny od zajęć – placówka zamknięta
06.01.21r. Trzech Króli – dzień wolny od zajęć – placówka zamknięta
29.01.21r. Dzień Babci i Dziadka (uroczystość przedszkolna z dziadkami)

LUTY
11.02.21r. Dzień Pączka
17.02.21r. Światowy Dzień Kota

MARZEC
19.03.21r. Pierwszy Dzień Wiosny (zabawy z Panią Wiosną)

KWIECIEŃ
01.04.21r. Prima Aprilis
05.04.21r. Poniedziałek Wielkanocny – dzień wolny od zajęć – placówka zamknięta
12.04.21r. Światowy Dzień Czekolady
22.04.21r. Międzynarodowy Dzień Ziemi

MAJ
03.05.21r. Majowe Święto Narodowe – dzień wolny od zajęć – placówka zamknięta
20.05.21r. Światowy Dzień Pszczół
28.05.21r. Dzień Mamy i Taty (uroczystość przedszkolna z rodzicami)


CZERWIEC
01.06.21r. Dzień Dziecka
03.06.21r. – 04.06.21r. Boże Ciało – dni wolne od zajęć – placówka zamknięta
21.06.21r. Pierwszy Dzień Lata
25.06.21r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

LIPIEC, SIERPIEŃ
26.07. – 06.08.2021 Przerwa Wakacyjna

Rozkład dnia - Przedszkole

(...)

Rozkład dnia - Żłobek

(...)

Zajęcia dodatkowe - Przedszkole

(...)

Zajęcia dodatkowe - Żłobek

(...)

Zasady przyprowadzania dzieci - Przedszkole

I PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Dzieci są przyprowadzane do PRZEDSZKOLA przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki. Rodzice (opiekunowie prawni) osobiści powierzają dziecko opiekunowi w grupie. Dzieci należy przyprowadzać do Przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.10. O fakcie późniejszego przyprowadzenia dziecka rodzice (opiekunowie prawni) informują telefonicznie bądź smsem do godziny 8:00. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców (opiekunów prawnych) zobowiązana jest zwrócić uwagę na ogólny stan zdrowia i wygląd zewnętrzny (siniaki, zadrapania…) oraz wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego, a także podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do Przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące i z temperaturą nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Przedszkola. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat: alergie pokarmowe, wziewne i inne schorzenia należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
II ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
Dzieci odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych), mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji PRZEDSZKOLA. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z PRZEDSZKOLA przez upoważnioną przez nich osobę. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z PRZEDSZKOLA z upoważnioną osobą przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką opiekunki, która niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby. Nauczyciel Przedszkola zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci, a także numerów telefonów oraz numerów dowodów osobistych osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć kto odbiera dziecko ze Przedszkola. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie, wymaga się od rodzica (opiekuna prawnego) i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczyciela mającego je pod opieką. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby. Dzieci należy odbierać ze Przedszkola zgodnie z deklarowanymi godzinami pobytu dziecka w placówce, najpóźniej do godziny 17.30. Przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowania agresywne. W takim przypadku personel Przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach personel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważniona przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany Dyrektor. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądu.
III POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGACEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI
Dzieci powinny być odbierane z PRZEDSZKOLA najpóźniej do godziny 17.30. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Dyrektora Placówki W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. W przypadku braku możliwości powiadomienia Dyrektora personel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji personel placówki sporządza protokół, który podpisują świadkowie zdarzenia i przekazuje Dyrektorowi. Rodzice, opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy Przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez personel placówki notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki. Za odbiór dziecka po upływie czasu pracy Przedszkola czyli godziny 17.30 będzie naliczana dodatkowa opłata. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie oraz personel Przedszkola.
IV POSTANOWIENA KOŃCOWE
Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy Przedszkola i rodzice. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki, rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

Zasady przyprowadzania dzieci - Żłobek

I PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO ŻŁOBKA
Dzieci są przyprowadzane do Żłobka przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Żłobka. Rodzice (opiekunowie prawni) osobiści powierzają dziecko opiekunowi w grupie. Dzieci należy przyprowadzać do Żłobka w godzinach od 6.30 do 8.10. O fakcie późniejszego przyprowadzenia dziecka rodzice (opiekunowie prawni) informują telefonicznie bądź smsem do godziny 8:00. Opiekunka przyjmująca dziecko pod opiekę od rodziców (opiekunów prawnych) zobowiązana jest zwrócić uwagę na ogólny stan zdrowia i wygląd zewnętrzny (siniaki, zadrapania…) oraz wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego, a także podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do Żłobka. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące i z temperaturą nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Opiekun ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat: alergie pokarmowe, wziewne i inne schorzenia należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
II ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA
Dzieci odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych), mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji Żłobka. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze Żłobka z upoważnioną osobą przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką opiekunki, która niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – opiekunka zobowiązana jest do wylegitymowania tej osoby. Opiekunki Żłobka zobowiązane są do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci, a także numerów telefonów oraz numerów dowodów osobistych osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka. Opiekunki powinny nie tylko wiedzieć, ale także widzieć kto odbiera dziecko ze Żłobka. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie, wymaga się od rodzica (opiekuna prawnego) i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u opiekunki mającej je pod opieką. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby. Dzieci należy odbierać ze Żłobka zgodnie z deklarowanymi godzinami pobytu dziecka w placówce, najpóźniej do godziny 17.00. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowania agresywne. W takim przypadku personel Żłobka ma obowiązek zatrzymać dziecko w Żłobku do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach opiekunka zobowiązana jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważniona przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany Dyrektor. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądu.
III POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGACEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI
Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka najpóźniej do godziny 17.30. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka ze Żłobka (w godzinach pracy Żłobka – sytuacje losowe) rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, opiekunka ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Dyrektora Żłobka. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka Dyrektor Żłobka podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. W przypadku braku możliwości powiadomienia Dyrektora opiekunka sama podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekunka sporządza protokół, który podpisują świadkowie zdarzenia i przekazuje Dyrektorowi Żłobka. Rodzice, opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy Żłobka są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez opiekunkę notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki. Za odbiór dziecka po upływie czasu pracy Żłobka czyli godziny 17.30 będzie naliczana dodatkowa opłata. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie oraz personel Żłobka.
IV POSTANOWIENA KOŃCOWE
Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka zostali zapoznani wszyscy pracownicy Żłobka i rodzice. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Żłobka, rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

tel. 570 003 004 (pon.-piąt. 8:00 - 17:30)